Kredyty i pożyczki

Szybka gotówka

Kredyt przeznaczony na finansowanie potrzeb finansowych wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej dla Klientów prowadzących uproszczoną księgowość.

  wysoka kwota kredytu – aż do 150 000 PLN
  okres kredytowania do 12 miesięcy z możliwością odnowienia          kredytu bez konieczności spłaty występującego w dniu                     zakończenia okresu kredytowania zadłużenia
  minimum formalności dla Klienta
  prosta procedura przyznania kredytu
  szybka decyzja kredytowa
  łatwość i szybkość dostępu  do środków pieniężnych
  możliwość udzielenia kredytu bez zabezpieczeń rzeczowych

Szybka linia kredytowa

Kredyt przeznaczony na finansowanie krótkoterminowych bieżących potrzeb finansowych Klientów, wynikających z działalności gospodarczej

  wysoka kwota kredytu – aż do 300 000 PLN
  okres kredytowania do 12 miesięcy z możliwością odnowienia            kredytu bez konieczności spłaty występującego w dniu                    zakończenia okresu kredytowania zadłużenia
  minimum formalności dla Klienta
  prosta procedura przyznania kredytu
  szybka decyzja kredytowa
  łatwość i szybkość dostępu  do środków pieniężnych
  możliwość udzielenia kredytu bez zabezpieczeń rzeczowych

Kredyt odnawialny

  okres kredytowania do 12 miesięcy z możliwością odnowienia            kredytu bez konieczności spłaty występującego w dniu                     zakończenia okresu kredytowania zadłużenia
  możliwość ustalania kwoty kredytu w oparciu o historię rachunku       z innego banku
  minimum formalności dla Klienta
  prosta procedura przyznania kredytu
  zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie z Bankiem

Kredyt obrotowy

•  swobodny dostęp do środków pieniężnych przyznanych w ramach      kredytu
•  okres kredytowania do 36 miesięcy
  dogodna forma udostępnienia środków – według dyspozycji Klienta
  terminy spłat uzależnione od cyklu obrotowego działalności Klienta
•  możliwość ustalania kwoty kredytu w oparciu o historię rachunku      z innego banku
  zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie z Bankiem

Pożyczka

Kredyt przeznaczony na sfinansowania dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą

  kwota kredytu – do 100 000 PLN
  okres kredytowania do 12 miesięcy
•  elastyczne terminy spłaty zadłużenia
•  minimum formalności dla Klienta
  szybka decyzja kredytowa
  zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie z Bankiem

Kredyt inwestycyjny

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie nowych, odtworzenie zużytych lub modernizację istniejących środków trwałych

  kwota kredytu – do 80% wartości inwestycji
  długi okres kredytowania  - do 10 lat
  elastyczne terminy spłaty zadłużenia
  minimum formalności dla Klienta
•  zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie z Bankiem

Gwarancje i poręczenia

Możliwość udzielania gwarancji i poręczeń w stosunku do Klientów posiadających w Banku rachunek rozliczeniowy

Rodzaje udzielanych gwarancji:
  Gwarancja przetargowa
•  Gwarancja zwrotu zaliczki
  Gwarancja należytego wykonania umowy
  Gwarancja terminowej spłaty kredytu
  Gwarancja zabezpieczająca zapłatę należności za zakupione             towary i usługi
  Gwarancja zapłaty rat leasingowych elastyczne terminy spłaty          zadłużenia

Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis (PLD)

Gwarancją BGK objęte są kredyty obrotowe w tym również kredyty w rachunku bieżącym, przeznaczone na bieżące finansowanie działalności gospodarczej.

• okres kredytowania do 24 miesięcy
• niski koszt gwarancji – stawka „0%” za pierwszy rok gwarancji          (za kolejny okres roczny opłata prowizyjna wynosi jedynie 0,5%)
• minimum formalności – wszystkie formalności załatwiane są              bezpośrednio w Banku
• gwarancją można zabezpieczyć 60% kwoty udzielonego kredytu       nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, przy czym     maksymalna kwota gwarancji to 3 500 000 zł                           Dodatkowe informacje na stronie www.deminimis.gov.pl

Kursy walut

Stan na dzień: 19. 04. 2019 r.
Euro ( EUR )
Skup 4.1794 PLN
Sprzedaż 4.3792 PLN
$ Dolar amerykański ( USD )
Skup 3.7157 PLN
Sprzedaż 3.8937 PLN
Kalkulator
SWIFT: POLUPLPR